Slide Det var noget af et spring at komme fra en taglejlighed i København til træskibsbroen i Svendborg. De næste seks år i Maritimt Center Danmark lå mine opgaver primært indenfor udvikling, salg, kommunikation og markedsføring. Mig, der aldrig havde sat mine ben på et træskib, skulle pludselig formidle Svendborgs træskibsmiljø til hele Danmark.

’Kan man det? Skabe synlighed uden at have branchekendskab?’ tænker du måske. Ja! Jeg oplever tit, at det faktisk er en fordel at komme udefra. Alt dét, virksomheden selv er begyndt at tage for givet, ser jeg med nye øjne. Jeg kan se, hvad der er interessant for andre, og på den måde kan jeg være med til at skærpe virksomhedens profil.

I Maritimt Center Danmark var jeg med til at synliggøre stedets autentiske, maritime miljø. Undervejs lærte jeg både skibene og deres besætninger, havnene og øerne at kende. Men jeg gjorde alt for at bevare mit blik udefra, så jeg kunne formidle oplevelserne til søs uden at fortabe mig i fagudtryk.

Mine opgaver i Maritimt Center Danmark
✓Markedsføring, salg og koordinering af sejlture
✓Markedsføring, salg og afvikling af arrangementer i det maritime pakhus
✓Udvikling og opdatering af maritimtcenter.dk
✓Planlægning og afvikling af Æbleræs, Julemarked og Børnenes Piratdag
✓Udgivelse af det årlige magasin ’Maritime Oplevelser’
✓Udvikling af Pakhusbutikken til et kulinarisk velkomstcenter
✓Planlægning af togter i Det sydfynske Øhav
✓Facebook, pressemeddelelser og PR indsats
✓Bannere, brochurer, plakater og flyers
✓Radiointerviews og reklamespots
✓Planlægning af mindre filmproduktioner
✓Opbygning af messestande og deltagelse på messer

Kontakt mig gerne, hvis du mangler hjælp til at komme hele vejen rundt om din markedsføring.